Τι είναι τα Social Media; Εξηγήσεις για την νέα επανάσταση στην επικοινωνία

2399

Social media is a phrase that we throw around a lot these days, often to describe what we post on sites and apps like Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat and others. But if we use the term to describe a site like Facebook, and also a site like Digg, plus a site like Wikipedia, and even a site like I Can Has Cheezburger, then it starts to get more confusing. Just what is social media anyway? The term is used so vaguely that it can basically be used to describe almost any website on the internet today.

Πηγή: What Is Social Media? Explaining the Big Trend

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ