Τρίτη, 24 Μαΐου, 2022

ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥΣ

Εισάγουμε ομοτιμία στην digital στρατηγική

Hub & Spoke Model of Engagement

Σχεδιάζουμε social και digital στρατηγικές και καθοδηγούμε το κοινό στο online περιβάλλον. Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με ατζέντα, ρεαλισμό και αποφασιστικότητα.

Μια πετυχημένη καμπάνια online εμπνέει και καθοδηγεί τους καταναλωτές σε τέτοιο βαθμό που με την συναίνεση τους εκτελούν λειτουργίες του μάρκετινγκ για λογαριασμό της επιχείρησης που την εκπονεί.

Στόχος μας στην Strategy Online η διάτρηση της καταναλωτικής βάσης των πελατών μας με χαμηλό κόστος κτήσης και συντήρησης των οικοσυστημάτων που δημιουργούμε για αυτούς

Καθοδηγούμε τους καταναλωτές στον συνδεδεμένο κόσμο τους

Hub & Spoke Model of Engagement

Η εκπόνηση στρατηγικών στο digital & social περιβάλλον συχνά απαιτεί την ενσωμάτωση offline και online δραστηριοτήτων που θα οδηγήσουν με επιτυχία τη μετάβαση των καταναλωτών στον online κόσμο.

Στην Strategy Online κοουτσάρουμε τους πελάτες μας στην πορεία μετάβασης τους από offline λειτουργίες σε online συστήματα. Παρουσιάζουμε τις τεχνολογίες, τις τιμές και τις οικονομικές επιπτώσεις μιας τέτοιας μετάβασης. Και τεκμηριώνουμε τις δυνατότητες που απαιτούνται για να γίνει με επιτυχία αυτή η μετάβαση.