Τρίτη, 24 Μαΐου, 2022

Αλλάζουμε Επαναπροσδιορίζουμε τους κλάδους της αγοράς για τους online καταναλωτές και τις ανάγκες τους στα social media. Χτίζουμε οικοσυστήματα και επιχειρηματικά μοντέλα Σχεδιάζουμε Σχεδιάζουμε social και digital στρατηγικές και καθοδηγούμε το κοινό στο online περιβάλλον. Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με ατζέντα, ρεαλισμό και αποφασιστικότητα. Υλοποιούμε Υλοποιούμε Digital Στρατηγικές με social media, outbound και inbound marketing εργαλεία. Μεθοδεύουμε την ομαλή μετάβαση στο Digital Marketing. Δημιουργούμε Αναπτύσουμε πλαίσιο αντιμετώπισης των Digital & Social προκλήσεων στρατηγικής σε επιχειρήσεις και φορείς. Παραδίδουμε αποτελέσματα και πλάνα ανάπτυξης.

Επικοινωνία με νέους όρους

Αποκλίνουσα και πλάγια θεώρηση της πραγματικότητας», αυτός είναι ο άξονας στον οποίο εμπνευστήκαμε την δημιουργία της εταιρίας που δραστηριοποιείται στην αγορά με τους διακριτικούς τίτλους PoliticsOnline.gr & StrategyOnline.gr.

Χτίσαμε έτσι την δραστηριότητα μας στην βάση τριών παραδοχών:

  • να σκεφτούμε διαφορετικά τιςανθρώπινες δυνατότητες
  • να ξεπεράσουμε τις παλιές αντιλήψεις για το τι είναι αφηρημένο ή θεωρητικό και
  • να δούμε τηνπορεία που ακολουθούν οι άνθρωποι ως ένα αφήγημα

Ξεκινήσαμε λοιπόν μια προσπάθεια να υπηρετήσουμε την επικοινωνία, την στρατηγική, και την διαφήμιση στη βάση των παραπάνω παραδοχών, σε ένα κόσμο συνδεδεμένο που αφήνει πίσω του τις παραδοσιακές αδράνειες και ζει μηχανοργανωμένα.

Πως το κάνουμε αυτό;

Αλλάζουμε 

Επαναπροσδιορίζουμε τους κλάδους της αγοράς για τους online καταναλωτές και τις ανάγκες τους στα social media. Χτίζουμε οικοσυστήματα και επιχειρηματικά μοντέλα 

Σχεδιάζουμε

Σχεδιάζουμε social και digital στρατηγικές και καθοδηγούμε το κοινό στο online περιβάλλον. Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με ατζέντα, ρεαλισμό και αποφασιστικότητα. 

Δημιουργούμε

Αναπτύσουμε πλαίσιο αντιμετώπισης των Digital & Social προκλήσεων στρατηγικής σε επιχειρήσεις και φορείς. Παραδίδουμε αποτελέσματα και πλάνα ανάπτυξης. 

Υλοποιούμε

Υλοποιούμε Digital Στρατηγικές με social media, outbound και inbound marketing εργαλεία. Μεθοδεύουμε την ομαλή μετάβαση στο Digital Marketing.