Τρίτη, 24 Μαΐου, 2022

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ HUB & SPOKE

Δημιουργούμε νέες προκλήσεις

Μηχανοργανώνουμε την επικοινωνία και συνδέουμε ακτινωτά όλες τις online και offline λειτουργίες με οικονομία κλίμακας στη βάση κέρδους / οφέλους. Δημιουργούμε νέες προκλήσεις και παραδίδουμε αποτελεσματικά πλάνα ανάπτυξης.

Hub & Spoke μοντέλο ενεργοποίησης κοινού

Hub & Spoke Model of EngagementΤο μοντέλο αυτό εκπονήθηκε από την ομάδα του Μπαράκ Ομπάμα το 2007:

  • Hub (κόμβος) είναι το ενημερωτικό blog στο οποίο υπάρχει απόλυτος έλεγχος και
  • ακτινωτά (spokes) γίνεται το η ενεργοποίηση του κοινού όπου δεν υπάρχει απόλυτος έλεγχος

Οι ακτινωτές λειτουργίες προσφέρουν πολλαπλασιαστική ισχύ στο περιεχόμενο που αναπτύσσεται κεντρικά στον κόμβο.